Welcome to ABT


THE NEXT GENERATION

OF BIOTECH SOLUTION

LATEST NEWS


OUR PRODUCTS


KIT TÁCH CHIẾT

DNA/RNA Purification by Spin Column, Magnetic Bead.

KIT REAL-TIME PCR

Accurate and Fast for Your Molecular Detection & Diagnostics Experiment.

KIT PCR

The Best Cost Savings for You.

BỘ DỤNG CỤ THU MẪU COVID-19

Trọn bộ dụng cụ giúp thu mẫu hiệu quả cho xét nghiệm Covid-19

DỤNG CỤ TIÊU HAO

Cung cấp các loại dụng cụ tiêu hao cho mọi loại micro pipet

HÓA CHẤT KHÁC

Mọi loại hóa chất thiết yếu cho phòng thí nghiệm và chẩn đoán

TECHNICAL GUIDANCE


“Giải pháp hoàn chỉnh cho chẩn đoán”