Welcome to ABT


THE NEXT GENERATION

OF BIOTECH SOLUTION

LATEST NEWS


OUR PRODUCTS


KIT TÁCH CHIẾT

Khám phá công nghệ tách chiết mới nhất của chúng tôi

KIT REAL-TIME PCR

Nhanh chóng định tính và định lượng mọi đối tượng bạn quan tâm

KIT PCR

Tiết kiệm chi phí tốt nhất cho bạn

BỘ DỤNG CỤ THU MẪU COVID-19

Trọn bộ dụng cụ giúp thu mẫu hiệu quả cho xét nghiệm Covid-19

DỤNG CỤ TIÊU HAO

Cung cấp các loại dụng cụ tiêu hao cho mọi loại micro pipet

HÓA CHẤT KHÁC

Mọi loại hóa chất thiết yếu cho phòng thí nghiệm và chẩn đoán

TECHNICAL GUIDANCE


“Giải pháp hoàn chỉnh cho chẩn đoán”